परिसंवाद
सार्थक चेतनाका लागि परिसंवाद

फुटानी

गुरु…. को सान्निध्यमा

 

गुरु को ?
जो लघु होइन, त्यो गुरु हो ।
अनि लघु को ?
जो गुरु होइन, त्यो लघु हो ।
त्यसो भए लघु र गुरु को र के ?
यी दुबै एकअर्काका विरोधाभाषी हुन ।
ल अब परिहास छाडेर मूल विषयमा चिन्तन गरौं ।
गुरु को ?
जोसँग तपाईभन्दा बढी बुद्धि छ, ऊ गुरु हो ।
जोसँग तपाईभन्दा बढी ज्ञान छ, ऊ गुरु हो ।
जोसँग तपाईभन्दा बढी अनुभव छ, ऊ गुरु हो ।
जोसँग तपाईभन्दा बढी धैर्य छ, ऊ गुरु हो ।
जोसँग तपाईभन्दा बढी सहनशीलता छ ,ऊ गुरु हो ।
जोसँग तपाईभन्दा बढी विवेक छ, ऊ गुरु हो ।
जो तपाईभन्दा बढी क्षमतावान दूरदृष्टि सम्पन्न र जीवन्त छ, ऊ गुरु हो ।
गुरु एउटा माध्यम हो ।

पुराना फुटानी

गुरु…. को सान्निध्यमा
गुरु को ? जो लघु होइन, त्यो गुरु हो । अनि लघु को ? जो गुरु होइन, त्यो लघु हो …
बाँकी पढ्न …
आ–आफ्नै कानून
१) राजनेता हामीले तपाईहरूको जीवनयापनलाई व्यवस्थित गर्न नियमहरू बनाएका छौँ । जसले यी नियम उल्लङ्घन गर्छ, उसलाई झ्यालखानामा पठाइने छ …
बाँकी पढ्न …
अर्थको अनर्थ लाउँदाकाे दुःख
कक्षामा अध्यपन गराइरहेका शिक्षकलाई एक विद्यार्थीले संस्कृतको एउटा श्लोक दिएर र उक्तश्लोकको अर्थ लगाइदिन अनुरोध गरेछन् । विद्यार्थीले दिएको श्लोक …
बाँकी पढ्न …