परिसंवाद
सार्थक चेतनाका लागि परिसंवाद

हाम्रो गणतन्त्र कस्तो होस् ?

यो हाम्रो गणतन्त्र न्याय गरने राम्रो बनोस् शासन
यो हाम्रो गणतन्त्र सर्व हितको हाम्रो बनोस् शासन
यो हाम्रो गणतन्त्र देश हितको बाटो बनोस् उच्चत:
यो हाम्रो गणतन्त्र लोक हितको खाका बनोस् भव्य त।१

 

यो हाम्रो गणतन्त्र राष्ट्रभरिको साझा चिनारी बनोस्
यो हाम्रो गणतन्त्र लौ मुलुकको साझा सिरानी बनोस्
यो हाम्रो गणतन्त्रले अब छिमेकीको गरोस् सामना
यो हाम्रो गणतन्त्रले मुलुकको साझा गरोस् धारणा ।२

 

यो हाम्रो गणतन्त्रले सबकनै खाना र नाना दिए
यो हाम्रो गणतन्त्रले नचुहिने ओभानु छाना दिए
यो हाम्रो गणतन्त्रले अलिकता शिक्षा र दीक्षा थपि
अन्य आकर्षणहरू

बा-आमा देवता हाम्रा

बाल कविता – शान्ति गीत गाऊँ

काम केही हुँदैनन्

सन्तान यस्ता न दे

भेट्न आए मलाई

यो हाम्रो गणतन्त्र मानव हिता होओस् भला औषधी ।३

 

यो हाम्रो गणतन्त्रले मुलुकको बाँधोस् सिमाना कडा
यो हाम्रो गणतन्त्रनै मुलुकको रक्षार्थ होओस् खडा
यो हाम्रो गणतन्त्रमा सबजना निर्धक्क बोल्ने हऊन्
यो हाम्रो गणतन्त्रमा सबजना हाँसेर बाँच्दै रहुन् ।४

 

यो हाम्रो गणतन्त्र जीवन बनोस् संस्कार औ संस्कृति
यो हाम्रो गणतन्त्रमा अब नहोस् देखासिकी दुष्कृति
यो हाम्रो गणतन्त्र पन्द्र बरसे लाठे जवानै भयो
यो हाम्रो गणतन्त्र जन्म दिनमा धेरै खुसी लौ छ यो।५

 

छन्द :- शार्दूलविक्रीडित
Facebook Comments