परिसंवाद
सार्थक चेतनाका लागि परिसंवाद

ढोका

 

 

 

ढोकाले

शून्यलाई छोपेर राखेको हुन्छ

उघारेर हेरेपछि

देखिन्छ त्यो ठाउँ

जहाँबाट आउँछन् सबै आकारहरू

जहाँ बिलाउँछन् सबै आकारहरू

तिमी

त्यहीँबाट आयौ

म पनि

त्यहीँबाट आएँ

पछि हामी जाने ठाउँ पनि त्यहीँ हो

ढोकाले

छोपेर राखेको ठाउँ !

Facebook Comments